Minimālā atalgojuma prasības Lielbritānijā (papildināts 06.12.2022)

Informējam, ka Lielbritānijā spēkā ir nosacījumi, kas paredz, ka visiem ārvalstu transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic pārvadājumus Lielbritānijas teritorijā, jāsaņem valstī noteiktais minimālais atalgojums.

Nosacījumi attiecas uz:

  • kabotāžas pārvadājumiem;
  • kravu pārvadājumiem, ja krava tiek iekrauta vai izkrauta Lielbritānijas teritorijā;
  • regulāriem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem;
  • neregulāriem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem;
  • tūrisma braucieniem uz Lielbritāniju.

Nosacījumu normas neattiecas uz tranzītu, pārvadājumiem, kurus veic pašnodarbināta persona un labdarības nolūkā veiktajiem pārvadājumiem.

Dokumenti, kurus jāuzrāda pārbaudes laikā:

  • darba līgums (angļu valodā);
  • pierādījums par algas saņemšanu, piemēram, bankas pārskaitījuma paziņojums;
  • algas aprēķins;
  • darba un atpūtas laika uzskaite.

Lielbritānijas Ieņēmumu un muitas dienesta (HMRC) darbiniekiem ir tiesības jebkurā laikā veikt pārbaudes un lūgt skatīt maksājumu ierakstus. Viņi var arī pārbaudīt darba devējus, ja darba ņēmējs viņiem sūdzas.

Par Lielbritānijas minimālās algas nosacījumu pārkāpumiem ir paredzēta administratīvā atbildība.