Minimālā atalgojuma prasības Dānijā (papildināts 10.01.2023.)

Sākot ar 2022. gada 2. februāri visiem autovadītājiem, kuri Dānijā veic kravas vai pasažieru pārvadājumus, ir jāmaksā alga, kas ir līdzvērtīga valsts autopārvadājumu nozares algai (Likums Nr.870). Likuma prasības attiecas arī uz ārvalstu transporta uzņēmumiem un to vadītājiem, ja tiek veikti kravas kabotāžas pārvadājumi, vai kombinētie pārvadājumi un pārvadājumi uz/no trešajām valstīm ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas. Noteikumi attiecas arī uz pasažieru kabotāžas pārvadājumiem un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas, un ir paredzēti pasažieru pārvadājumiem.

Saskaņā ar Dānijas ceļu satiksmes iestādes mājaslapā publicēto informāciju transportlīdzekļu autovadītājiem jāsaņem Dānijas minimālais atalgojums.

Pirms katra brauciena visiem ārvalstu transporta uzņēmumiem, izmantojot UTIK reģistru, jāpaziņo Dānijas uzņēmējdarbības iestādei par kabotāžas vai kombinētajiem pārvadājumiem Dānijas teritorijā.

Uzņēmumam UTIK reģistrā nepieciešams deklarēt šādu informāciju:

 1. uzņēmuma nosaukums, adrese un kontaktinformācija;
 2. informācija par transporta veidu, maršrutu, iekraušanas un izkraušanas vietām;
 3. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;
 4. braukšanas sākuma un beigu datums;
 5. transportlīdzekļa vadītāja personiskie dati un kontaktinformācija;
 6. kāda veida pārvadājums tiks veikts;

Pārbaudes uz ceļa laikā transportlīdzekļa vadītājam jāuzrāda:

 1. deklarācija, kas iesniegta UTIK reģistrā;
 2. darba līgums;
 3. A1 sertifikāts;
 4. algas aprēķins par iepriekšējo periodu (ar skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);
 5. darba un atpūtas laika uzskaite.

Gadījumā, ja ārvalstu pārvadātājs nereģistrē pieprasītos pārvadājumus, tad var tikt piemērots naudas sods 10 000 DKK (1344 EUR) apmērā. Savukārt, ja pārbaudes laikā atklāsies, ka transportlīdzekļa vadītājs nesaņem nozares minimālo algu, tad var tikt piemērots naudas sods 35 000 DKK (4704 EUR) apmērā. Kontrole un naudas sodi par pārkāpumiem tiks ieviesti jau no minimālās algas likuma stāšanās spēkā (01.01.2021), tāpēc solidaritātes perioda nebūs.

Papildu informācija ir pieejama šeit.