Minimālā atalgojuma prasības Austrijā (papildināts 10.01.2023)

Informējam, ka saskaņā ar likuma par cīņu pret algu un sociālo dempingu (Lohn - und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSDB-G) 4.daļas 19.nodaļu darbinieka norīkošana darbam Austrijā ir pieļaujama, ja pirms darba sākšanas ir iesniegts paziņojums Austrijas Centrālās koordinācijas aģentūrai (Zentrale Koordinationsstelle, ZKO).

No 2022. gada 2. februāra šie noteikumi attiecas uz transportlīdzekļiem kuri ir konstruēti, pielāgoti, paredzēti un tiek izmantoti kravu pārvadājumiem, ja transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa, ieskaitot jebkuru piekabi vai puspiekabi, nepārsniedz 3,5 tonnas, bet no 2026. gada 1. jūlija - 2,5 tonnas un pasažieru pārvadājumiem ar transportlīdzekļiem, kuri ir konstruēti, pielāgoti un paredzēti līdz astoņu personu pārvadāšanai, neieskaitot autovadītāju.

Paziņojums ir jāiesniedz par visiem nosūtāmajiem darbiniekiem elektroniski vienā formā (ZKO3), kuru var iesniegt uz periodu līdz 6 mēnešiem. Papildinājumi jau iesniegtai formai, piemēram jaunu darbinieku pievienošana ir iesniedzami atsevišķā formā. Darba dēvēja pienākums ir nodrošināt nosūtāmo darbinieku ar iesniegtā paziņojuma kopiju (izdrukātā vai elektroniskā veidā), lai nepieciešamības gadījumā to varētu uzrādīt kontrolējošām institūcijām.

Šī likuma normās, no vienas puses, ir paredzēti stingrāki noteikumi, kas attiecas uz Austrijas uzņēmumu algu dempingu, no otras puses, tiek precizēta juridiskā situācija, ja pakalpojumus Austrijā sniedz ārvalstu uzņēmumi, norīkojot darbā pakalpojumu sniegšanas jomā savus darbiniekus. 2017. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi, kas paredz, ka šī likuma normas tiek piemērotas kabotāžas pārvadājumiem un arī divpusējiem pārvadājumiem. Savukārt, ja transportlīdzeklis izbrauc tranzītā caur Austriju, tad tas netiek uzskatīts par darba ņēmēju norīkošanu pakalpojumu sniegšanai un šādiem braucieniem algu un sociālā dempinga likuma normas netiek piemērotas.

Likuma normas attiecas uz:

 • kabotāžas pārvadājumiem;
 • kravu pārvadājumiem, ja krava tiek iekrauta vai izkrauta Austrijas teritorijā;
 • regulāriem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem;
 • neregulāriem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem;
 • tūrisma braucieniem uz Austriju.

Likuma normas neattiecas uz:

 • kravu pašpārvadājumiem;
 • pasažieru pašpārvadājumiem, ja pārvadājums tiek veikts starp viena uzņēmuma filiālēm, no kurām viena atrodas Austrijā;
 • tranzīta kravu un pasažieru pārvadājumiem caur Austrijas teritoriju.

Nosūtītie Latvijas darbinieki ir pakļauti tādiem pašiem darba apstākļiem kā vietējie darba ņēmēji, tostarp koplīgumiem par atalgojuma līmeni.

Kravu transportlīdzekļu vadītāju minimālais atalgojums ir atkarīgs no darba stāža uzņēmumā, transportlīdzekļa pilnas masas un sastāva asu skaita.

Pasažieru pārvadājumu jomā minimālais atalgojums ir atkarīgs no darba stāža uzņēmumā.

Dokumenti, kurus jāuzrāda pārbaudes laikā (var arī uzrādīt elektroniskā veidā):

 • A1 sertifikāts veicot darbu citā ES valstī;
 • paziņojums par darbinieka nosūtīšanu (forma ZKO3-T) un darījuma, jeb transakcijas numurs, kuru sistēma automātiski Jums piešķir, elektroniski iesniedzot aizpildītu formu;
 • darba līgums (vācu vai angļu valodā);
 • pierādījums par algas saņemšanu, piemēram, bankas pārskaitījuma paziņojums;
 • algas aprēķins,
 • darba un atpūtas laika uzskaite.

Par Austrijas tiesību aktu noteikumu pārkāpumiem ir paredzēti attiecīgi sodi no 1000 EUR līdz 50000 EUR.

Papildu informācija ir pieejama šeit.