Maršruti bīstamo kravu pārvadājumiem Spānijā (RIMP)

Pārvadājot bīstamās kravas Spānijā jāizmanto Red de itinerarios para mercancias peligrosas (RIMP) - maršruti bīstamo kravu pārvadātajiem, skatīt zemāk pie papildu informācijas.

Iebraukšana apdzīvotās vietās ir atļauta tikai kravas iekraušanai vai izkraušanai.