Latvijas - Slovākijas Kopējās komisijas sanāksme

Šā gada 6. maijā Rīgā notika Latvijas Slovākijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Dienas kārtībā tika iekļauti jautājumi par savstarpējo tirdzniecību, pasažieru un kravu pārvadājumiem, ES normatīvo aktu piemērošanu autopārvadājumu jomā un citiem jautājumiem.


    


Delegācijas apmainījās ar informāciju par autotransporta nozares (t.sk. starptautisko autopārvadājumu) attīstību savās valstīs. Puses atzīmēja tirdzniecības samazinājumu starp valstīm un Latvijas puse atzīmēja, ka imports no Slovākijas būtiski pārsniedz eksportu.


 


Delegācijas apmainījās ar informāciju un viedokļiem par ES autotransporta normatīvo aktu piemērošanu un ieviešanu savās valstīs. Tika atzīmēts, ka kopš noteikumu ieviešanas par kabotāžas pārvadājumiem saskaņā ar Regulu 1072/2009 šis tirgus segments nav radījis nopietnas problēmas abās valstīs un šajā sakarā tika uzsvērts, ka abas puses atbalsta koncepciju par pakāpenisku kabotāžas liberalizāciju Eiropas Savienībā.


  


Latvijas delegācija informēja par gaidāmo ceļu nodevas ieviešanas gaitu Latvijā no 01.07.2014. Slovākijas puse informēja, ka sākot ar 2014. gada 1. janvāri ceļu uzmantošanas maksa uz galvenajiem ceļiem un automaģistrālēm tika palielināta EURO III un EURO IV drošiem vilcējiem, savukārt tā tika samazināta EURO V un EURO VI drošiem vilcējiem.


    


Apspriežot pasažieru pārvadājumus, delegācijas atzīmēja, ka šobrīd sāka darboties viens regulārais maršruts Rīga Bratislava Sofija, ko kā partneris apkalpo SIA Norma A . Abas puses atzina, ka nepieciešams sakārtot normatīvo bāzi, kas reglamentētu pasažieru pārvadājumus starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm.


    


Puses apsprieda ETMK atļauju sistēmas attīstības perspektīvas un problēmas, kas saistītas ar TIR sistēmu. Slovākijas delegācija uzsvēra nepieciešamību turpināt divpusējo abu valstu sadarbību arī nākotnē, apspriežot un saskaņojot pozīcijas attiecībā uz svarīgiem ar satiksmes tirgu saistītiem jautājumiem.


 


Delegācijas vienojās nākošo Kopējā komisijas sanāksmi organizēt Slovākijā.


 


© Valsts SIA "Autotransporta direkcija", 2014