Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības nolīgums

Divpusējo nolīgumu par starptautisko automobiļu satiksmi skatīt šeit.