Latvijas Republikas valdības un Slovēnijas Republikas valdības nolīgums

Divpusējo nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.