Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības nolīgums

Divpusējo nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi skatīt šeit.