Latvijas Republikas valdības un Maķedonijas Republikas valdības nolīgums

Divpusējo nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.