Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības nolīgums

Divpusējo nolīgums par automobiļu starptautisko satiksmi skatīt šeit.