Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgums

Divpusējo nolīgums par automobiļu starptautisko satiksmi skatīt šeit.