Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības nolīgums

Divpusējo nolīgums par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.