Latvijas Republikas valdības un Irānas Islama Republikas valdības nolīgums

Divpusējo nolīgums par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.