Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības nolīgums

Divpusējo nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.