Latvijas Republikas valdības un Grieķijas Republikas valdības nolīgums

Divpusējo nolīgumu par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.