Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums

Divpusējo nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.