Latvijas Republikas valdības un Īrijas valdības līgums

Divpusējo līgumu par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.