Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes līgums

Divpusējo nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.