Latvijas Republikas un Portugāles Republikas nolīgums

Divpusējo nolīgumu par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.