Latvijas Republikas Satiksmes Ministrijas un Somijas Republikas Transporta un Sakaru Ministrijas līgums

Divpusējo nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu skatīt šeit.