Latvijas pārvadātājiem pieejami 300 Mongolijas universālo atļauju

No šodienas, 2016.gada 13.jūlija, Latvijas kravu pārvadātājiem pieejami 300 Mongolijas universālo atļauju starptautisko autopārvadājumu veikšanai. Latvijas ir pirmā Eiropas Savienības dalībvalsts, kas parakstījusi divpusējo nolīgumu ar Mongoliju par starptautiskajiem autopārvadājumiem un veikusi universālo atļauju apmaiņu. 

Līdz ar 300 Mongolijas universālo atļauju saņemšanu Latvijas pārvadātājiem ir iespēja veikt divpusējos pārvadājumus un pārvadājumus uz un no trešajām valstīm, savukārt tranzīta pārvadājumus saskaņā ar līgumu var veikt bez atļaujām.

Ņemot vērā, ka Latvijas kravu pārvadātājiem pieaug interese par jauniem autopārvadājumu tirgiem, 2016.gada 4. un 5.aprīlī Rīgā norisinājās pirmā Latvijas un Mongolijas kopējās komisijas sēde, kuras laikā tika panākta vienošanās par 300 universālo atļauju apmaiņu. Latvijas–Mongolijas divpusējais nolīgums ir spēkā kopš 2015.gada 12.marta, un Latvija ir pirmā ES dalībvalsts, kas parakstījusi nolīgumu ar Mongoliju par starptautiskajiem kravu un pasažieru pārvadājumiem ar autotransportu.