Latvijas - Kazahstānas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1998. gada 19. maija parakstīto Latvijas Kazahstānas starpvaldību nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi, š.g. 8.- 9. decembrī Rīgā notika kārtējā Latvijas Kazahstānas Kopējās komisijas sanāksme par autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmes laikā puses apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda kravas autopārvadājumus, saskaņoja sākotnējo atļauju kvotu kravu autopārvadājumiem 2015. gadam, kā arī apsprieda citus starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumus.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par autotransporta nozares attīstību savās valstīs, kā arī par savstarpējo tirdzniecību. Latvijas puse informēja, ka 2013. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo 2012. gadu ir liels tirdzniecības apjomu samazinājums, kā arī tirdzniecības apjomu samazinājuma tendence vērojama arī š.g. 1. un 2. ceturksnī. Latvijas puse iesniedza Kazahstānas pusei informāciju par autotransporta attīstību Latvijā par periodu no 2002. gada līdz 2013. gadam un atzīmēja autotransporta nozares stabilizāciju valstī. Neskatoties uz Latvijas autopārvadātāju uzņēmumu skaita nelielu samazinājumu, starptautiskajos kravu autopārvadājumos izmantojamo automobiļu skaits 2013. gada laikā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir būtiski pieaudzis un ir palielinājies par 6%. Delegācijas atzīmēja, ka veicinās un atbalstīs starptautisko kravu autopārvadājumu tālāku attīstību starp abām valstīm.

Latvijas puse izteica priekšlikumu paaugstināt sākotnējo atļauju kvotu kravu autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2015. gadā 1000 atļauju apmērā. Savukārt Kazahstānas puse izteica priekšlikumu samazināt šo kvotu līdz 500 atļaujām. Pēc detalizētas problēmjautājuma apspriešanas delegācijas vienojās noteikt sākotnējo atļauju kvotu kravu autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2015. gadam šī gada atļauju kvotas līmenī un apmainīties ar 700 šādām atļaujām līdz 2014. gada 15. decembrim.

Puses saskaņoja galīgo atļauju kvotu kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem 2014. gadā un vienojās par sākotnējo atļauju kvotu 2015. gadam, kā rezultātā Latvijas autopārvadātāji gadā saņems Kazahstānas atļaujas sekojošā apjomā:

  • 4000 universālās atļaujas derīgas divpusējiem un tranzīta kravu pārvadājumiem;
  • 700 atļaujas derīgas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Puses vienojās, ka visas atskaites gada atļaujas būs derīgas līdz nākošā gada 31. janvārim.

Latvijas puse lūdza izskaidrot Kazahstānas kontroliestāžu prasības likumību uzrādīt kravas konosamenta oriģinālu gadījumos, kad tiek īstenots divpusējais preču autopārvadājums uz Kazahstānu no Latvijas ostām, termināļiem un muitas noliktavām ar kravu, kura tika piegādāta no trešās valsts pa jūru uz Latvijas ostu. Kazahstānas puse informēja, ka saskaņā ar Kazahstānas Republikas Noteikumu 46-1 punkta grozījumiem, turpmāk, lai pierādītu, ka autopārvadājums ir divpusējs būs nepieciešams uzrādīt kravas konosamentu ar oriģinālu muitas zīmogu, kas apliecina kravas transportēšanas veida maiņu.

Latvijas delegācija informēja, ka no 2014. gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta valsts galveno autoceļu lietošanas nodeva (vinjete) kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem.

Nākošās Latvijas Kazahstānas Kopējās komisijas sanāksmes par autopārvadājumu jautājumiem organizēšana paredzēta Kazahstānā. Par konkrētu tās norises laiku puses vienosies papildus.