Latvijas - Azerbaidžānas Kopējās komisijas sanāksme

Šā gada 9. un 10.aprīlī Baku notika kārtējā Latvijas–Azerbaidžānas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmes laikā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumus, saskaņoja atļauju kvotu kravu divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz un no trešajām valstīm 2015.gadam, kā arī apsprieda citus starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumus. 

 

Delegācijas apmainījās ar informāciju par savstarpējo tirdzniecību un Latvijas puse atzīmēja, ka eksports uz Azerbaidžānu būtiski pārsniedz importu.

 

Puses saskaņoja galīgo atļauju kvotu kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem 2014.gadā un nolēma apmainīties ar papildu:

  • 50 atļaujām divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;
  • 30 atļaujām pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm,

kā arī vienojās par sākotnējo atļauju kvotu 2015.gadam, kā rezultātā Latvijas autopārvadātāji gadā saņems Azerbaidžānas atļaujas sekojošā apjomā:

  • 250 atļaujas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;
  • 80 atļaujas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Puses vienojās, ka nepieciešamības gadījumā tiks skatīts jautājums par papildu atļauju savstarpējo apmaiņu.

 

Delegācijas vienojās, ka nākošā Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem notiks Latvijā. Par konkrētu tās norises laiku puses vienosies papildus.

 

© Valsts SIA "Autotransporta direkcija", 2014