Latvijas – Ungārijas Kopējās komisijas sanāksme

Sadarbības veicināšanas nolūkā 2019. gada 29. un 30. maijā Rīgā norisinājās kārtējā Latvijas – Ungārijas Kopējās komisijas sanāksme, kurā tika apspriesti ar starptautisko autopārvadājumu jomu saistīti jautājumi.

Sanāksmes ietvaros delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības attiecībām un kravu un pasažieru autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, norādīdamas uz tirdzniecības un starptautisko autopārvadājumu apjomu pieaugumu starp abām valstīm.

Ņemot vērā preču apgrozības un pārvadājumu apjomu pieaugumu, delegācijas apsprieda starptautiskajiem kravu pārvadājumiem paredzēto atļauju izmantojumu abās valstīs. Latvijas delegācija norādīja uz pieaugošu pieprasījumu pēc Ungārijas  trešo valstu atļaujām, skaidrojot to gan ar autopārvadājumu apjomu kāpumu, gan ar atšķirīgām jēdzienu “divpusējs pārvadājumus” un “trešo valstu pārvadājums” interpretācijām, kā arī ierosināja apmainīties ar papildu trešo valstu pārvadājumu atļaujām 2019. gadam un palielināt autopārvadājumu atļauju kvotu 2020. gadam. Ungārijas delegācija lūgumu noraidīja, uzvērdama, ka trešo valstu autopārvadājumu veikšanai pārvadātājiem ir pieejamas arī ETMK atļaujas. Pēc ilgām diskusijām puses vienojās par galīgo kravu pārvadājumu atļauju kvotu 2019. gadam esošajā apmaiņas līmenī:

  • 200 atļaujas kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Sākotnējo kvotu kravu pārvadājumiem 2020. gadā tika nolemts saglabāt līdzšinējā līmenī, proti:

  • 200 atļaujas kravu pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Jautājumu par jēdzienu “divpusējs pārvadājumus” un “trešo valstu pārvadājums” interpretāciju Ungārijas delegācija apņēmās pārrunāt ar savas valsts kontrolējošām institūcijām un sniegt atbildi Latvijas pusei rakstveidā.

Tāpat Ungārijas puse precizēja Ungārijas trešo valstu kravu pārvadājumu atļauju aizpildīšanas prasības, norādot, ka:

- ailē 4.3. Permissible maximum load – ir jānorāda kravnesība (lietderīgā slodze), balstoties uz transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem;

- ailes 4.4. un 4.5. nav jāaizpilda, ja tiek veikts pārvadājums bez kravas.

Puses apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākamā gada 31. janvārim, kā arī vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma, atgriezties pie sarunām par papildu atļauju piešķiršanu.

Apspriežot pasažieru pārvadājumu jautājumus, delegācijas apstiprināja, ka šobrīd pasažieru pārvadājumi tranzītā cauri Ungārijai tiek veikti vienā starptautiskā regulārā maršrutā Rīga – Sofija ar pieturvietu Budapeštā. Latvijas puse aktualizēja arī ieilgušās problēmas saistībā ar jauna regulāra maršruta Rīga – Budapešta atvēršanu. Ungārijas delegācija apņēmās situāciju noskaidrot un informēt Latvijas pusi rakstveidā.

Puses pārrunāja arī citas ar nozari saistītas aktualitātes, apmainījās ar informāciju par ceļu lietošanas maksām abās valstīs un atbildīgajām institūcijām.

Sīkāka informācija ir pieejama Latvijas – Ungārijas Kopējās komisijas sanāksmes protokolā.