Latvijas – Mongolijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 2014. gada 12. jūnijā parakstītā Latvijas–Mongolijas starpvaldību Nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu nosacījumiem 2016.gada 4. un 5.aprīlī Rīgā notika pirmā Latvijas–Mongolijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmē delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, kompetentajām institūcijām un starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanas jautājumiem, ceļu nodevu piemērošanu, kā arī autopārvadājumu kontroles organizāciju.

Sanāksmes sākumā puses atzīmēja, ka 2015.gada laikā kopējie tirdzniecības apjomi starp abām valstīm ir samazinājušies. Delegācijas apmainījās ar informāciju par autotransporta nozares, tostarp par starptautisko autopārvadājumu, attīstību savās valstīs. Abas puses apstiprināja gatavību atbalstīt un veicināt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm.

Latvijas delegācijas atzīmēja, ka 2016.gada 300 Latvijas atļauju, kas derīgas divpusējiem un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm, tika nosūtītas Mongolijas pusei. Savukārt Mongolijas delegācija apstiprināja, ka 300 Mongolijas atļauju tiks nosūtīts līdz 2016.gada 1.jūnijam. Pēc viedokļu apmaiņas delegācijas vienojās, ka Mongolijas puse savu atsūtīs piedāvājumu par sākotnējo atļauju kvotu 2017.gadam līdz 2016.gada 15.septembrim. Gadījumā, ja piedāvājums netiks saņemts norunātajā laikā, puses vienojās sākotnējo atļauju kvotu 2017.gadam atstāt 2016.gada līmenī. Puses apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim, un vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu.

Apspriežot pasažieru pārvadājumu jautājumus, delegācijas vienojās par sākotnējo kvotu 2017.gadam neliberalizētiem, neregulāriem divpusējiem un tranzīta pasažieru pārvadājumiem 60 atļauju apmērā.

Puses apmainījās ar informāciju par nodevu maksājumiem savās valstīs, par kompetentām iestādēm, kas atbildīgas par autopārvadājumu kontroli, kā arī par lielgabarīta un smagsvara atļauju izsniegšanas kārtību.

Delegācijas vienojās, ka nākošā Kopējās komisijas sanāksme notiks Mongolijā.

Papildu informācija par autopārvadājumiem Mongolijā ir pieejama Latvijas–Mongolijas Kopējās komisijas protokolā un šeit.