Latvijas – Melnkalnes Kopējās komisijas sanāksme

Ievērojot 2012. gada 6. decembrī parakstītā Latvijas – Melnkalnes starpvaldību Nolīguma par starptautiskajiem autopārvadājumiem ar autotransportu nosacījumus, 2018. gada 19. un 20. jūnijā Rīgā notika kārtējā Latvijas – Melnkalnes Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmes laikā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda pasažieru un kravu autopārvadājumu aktualitātes, saskaņoja atļauju kvotu autopārvadājumiem 2018. gadam un sākotnējo kvotu 2019. gadam, sniedza jaunāko informāciju par ceļu nodevu piemērošanu, autopārvadājumu kontroles organizāciju un kompetentajām institūcijām, kā arī apsprieda citus ar starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanu saistītos jautājumus.

Delegācijas atzīmēja starptautisko autopārvadājumu nozarē iesaistīto transportlīdzekļu skaita, kā arī savstarpējās tirdzniecības apjomu pieaugumu. Puses pauda gatavību atbalstīt starptautisko kravu pārvadājumu turpmāko attīstību starp abām valstīm.

Puses apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu izlietojumu 2017. gadā, norādot, ka 2018.  gadam paredzētā atļauju kvota ir pietiekama abu valstu autopārvadātājiem. Kravu autopārvadājumu veicināšanas nolūkā Melnkalnes puse ierosināja atcelt atļauju režīmu divpusējiem kravu pārvadājumiem.  Pamatojoties uz starpvaldību Nolīgumā piešķirtajām pilnvarām, Kopējā komisija vienojās liberalizēt divpusējos kravu pārvadājumus, atceļot atļauju režīmu divpusējiem kravu pārvadājumiem no 2019. gada 1. janvāra, kā arī vienojās par atļauju sākotnējo kvotu autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2019. gadam, kā rezultātā Latvijas autopārvadātāji gadā saņems Melnkalnes atļaujas šādā apjomā:

  • 100 atļaujas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Puses apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākamā gada 31. janvārim, kā arī vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu.

Apspriežot pasažieru pārvadājumu jautājumus, delegācijas apstiprināja, ka šobrīd starp abām valstīm starptautiskie regulārie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem nenotiek, taču vasaras sezonā tiek veikti neregulārie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem, un šādiem pārvadājumiem tiek piemēroti INTERBUS līguma noteikumi.

Puses apmainījās ar informāciju par kravu pārvadājumu atļauju aizpildīšanas kārtību un prasībām, kā arī ceļu nodevu maksājumiem savās valstīs.

Latvijas puse informēja, ka no 2017. gada 1. janvāra spēkā stājušies grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā, kas paredz ceļa nodevas piemērošanu par kravas transportlīdzekļiem, kuru atļautā kopējā masa pārsniedz trīs tonnas.

Puses apmainījās ar jaunāko informāciju par kompetentajām iestādēm un vienojās nākamo Kopējās komisijas sanāksmi rīkot 2019. gadā Melnkalnē.

Papildu informācija ir pieejama Latvijas – Melnkalnes Kopējās komisijas sanāksmes protokolā.