Latvijas – Kosovas autopārvadājumu jomas ekspertu tikšanās

Rīgā 2019. gada 24. un 25. aprīlī notika pirmā Latvijas un Kosovas autopārvadājumu jomas ekspertu tikšanās ar mērķi sagatavot un parafēt starpvaldību nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu projektu, kā arī pārrunāt ar nozari saistītus jautājumus un aktualitātes.

Tikšanās laikā darba grupas eksperti apmainījās ar informāciju par tirdzniecības attiecībām un autopārvadājumu organizēšanu starp abām valstīm. Tāpat puses atzīmēja starptautisko autopārvadājumu nozarē iesaistīto transportlīdzekļu skaita pieaugumu Latvijā un Kosovā un norādīja, ka abu valstu autoparki kļūst arvien videi draudzīgāki. 

Lai veicinātu starptautisko kravu pārvadājumu attīstību starp Latviju un Kosovu, delegācijas apspriedās un, balstoties uz parafētā nolīguma projekta piešķirtajām tiesībām, vienojās apmainīties ar

  • 50 atļaujām, kas būs derīgas divpusējiem un trešo valstu kravu pārvadājumiem.

Minētās atļaujas būs pieejamas no 2019. gada 1. jūlija, bet kravu autopārvadājumus starp Latviju un Kosovu varēs uzsākt no 2019. gada 15. jūlija. Kravas tranzīta pārvadājumu veikšanai atļaujas nebūs nepieciešamas. Visas atskaites gada atļaujas būs derīgas līdz nākamā gada 31. janvārim.

Latvijas puse informēja par Latvijas kravu pārvadājumu atļauju aizpildīšanas kārtību, kā arī norādīja, ka no 2017. gada 1. janvāra spēkā stājušies grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā, kas paredz ceļa nodevas piemērošanu par kravas transportlīdzekļiem, kuru atļautā kopējā masa pārsniedz trīs tonnas.

Tāpat puses apmainījās ar informāciju par kompetentajām iestādēm Latvijā un Kosovā.

Sīkāka informācija ir pieejama Latvijas – Kosovas ekspertu sanāksmes protokolā.