Latvijas–Tadžikistānas kopējās komisijas sēde

Kopējās komisijas sēdē, kas notika 2016.gada 7. un 8.jūnijā Dušanbē, delegācijas apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2015.gadā, kā arī šā gada četros mēnešos. Puses saskaņoja galīgo atļauju kvotu 2016.gadam un vienojās par 50 atļaujām, kas derīgas divpusējiem un tranzīta autopārvadājumiem, kā arī 50 atļaujām, kas derīgas autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm. Puses vienojās par sākotnējo atļauju kvotu kravu pārvadājumiem nākošajam 2017.gadam, nosakot to 2016.gada līmenī, kā arī apliecināja, ka katram gadam piešķirtās atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim.

Nodevu un atļauju veidi

Cena (TJS/USD)

Par iebraukšanu un izbraukšanu no Tadžikistānas teritorijas veicot starptautiskos kravu pārvadājumus

200 TJS

Par iebraukšanu un izbraukšanu no Tadžikistānas teritorijas veicot starptautiskos pasažieru pārvadājumus

100 TJS

Par vienas dienas uzturēšanos Tadžikistānas teritorijā veicot starptautiskos pārvadājumus

70 TJS

Speciālā atļauja lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem

100 USD

 

Maksājumi ir jāveic Tadžikistānas Republikas nacionālajā valūtā (TJS)

Papildu informācija par nodevu maksājumiem, kompetentām iestādēm, kas atbildīgas par autopārvadājumu kontroli, lielgabarīta un smagsvara atļauju izsniegšanu, ir pieejama Latvijas - Tadžikistānas Kopējās komisijas protokolā un izvilkumā no 2007.gada 2.novembra Tadžikistānas Republikas valdības Lēmuma Nr.546 (Постановление Правительства Республики Таджикистан "Об утверждении ставок сбора за осуществление юридически значимых действий и платы за выдачу разрешения на пользование природными и иными имеющимися ресурсами" от 2 ноября 2007 года № 546).