Krievijas – Latvijas Kopējās komisijas sanāksme

2018. gada 11. un 12. oktobrī Maskavā norisinājās Krievijas–Latvijas kopējās komisijas sēde, kuras laikā delegācijas vienojās par turpmāko sadarbību autotransporta pārvadājumu jomā. Ņemot vērā, ka šā gada 9 mēnešos, salīdzinot ar analogu periodu pērn, ir pieaudzis autopārvadājumu apjoms starp abām valstīm, puses vienojās par papildu atļauju apmaiņu šim gadam. Tika panākta vienošanās arī par sākotnējo atļauju apmaiņu pārvadājumu veikšanai uz Krieviju 2019. gadā. Tāpat Krievijas delegācija informēja par 2019. gada sākumā gaidāmajiem grozījumiem likumdošanā saistībā ar Krievijas atļauju aizpildīšanu un plānotajām izmaiņām ceļu maksas iekasēšanas sistēmā Platon. Papildus tam Latvijas un Krievijas delegācijas apmainījās ar informāciju par pasažieru pārvadājumiem starp abām valstīm, uzsverot regulāro pārvadājumu  attīstību kā prioritāti pasažieru pārvadājumu jomā.

2018. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar analogu periodu 2017. gadā, autopārvadājumu apjoms starp Latviju un Krieviju ir pieaudzis, līdz ar to abu valstu delegācijas vienojās par papildu 2000 atļaujām, kas derīgas divpusējiem, tranzīta un uz/no trešo valstu pārvadājumiem, Latvijas pārvadātājiem un 10 000 atļaujām divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem, kā arī 1000 atļaujām, kas derīgas divpusējiem, tranzīta un uz/no trešo valstu pārvadājumiem, Krievijas pārvadātājiem. Sēdes laikā tika panākta vienošanās arī par sākotnējo atļauju apmaiņu 2019. gadam – 100 000 divpusējo/tranzīta un 9000 universālo atļauju Latvijas pārvadātājiem un 110 000 divpusējo/tranzīta un 8000 universālo atļauju Krievijas pārvadātājiem.

Puses vienojās par norīkojuma paraugu, kura oriģinālu ar parakstu, tā atšifrējumu un zīmogu pārvadātājam izsniedz kravas nosūtītājs vai kravas saņēmējs.

Krievijas delegācija informēja, ka 2019. gada otrajā pusē plānots veikt izmaiņas ceļu maksas iekasēšanas sistēmā Platon, indeksējot esošo tarifu.

Tikšanās laikā abas delegācijas apmainījās ar informāciju par pasažieru pārvadājumiem starp Latviju un Krieviju un vienojās par atļauju neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem kvotu 2019. gadam. Tika uzsvērts, ka regulārā maršrutu tīkla attīstība ir uzskatāma par prioritāti pasažieru pārvadājumu jomā.

Papildu informācija ir pieejama Krievijas – Latvijas Kopējās komisijas sanāksmes protokolā.

Papildu informācija: