Kravu pārvadājumi starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti: izmaiņas no 2023. gada

2022. gada 24. decembrī ir stājušās spēkā izmaiņas noteikumos, kas regulē Eiropas Savienības (ES) pārvadātāju piekļuvi Apvienotās Karalistes (AK) kravas autopārvadājumu tirgum, un nosacījumi ir šādi:

  • Divpusējie starptautiskie pārvadājumi. Starptautiskos kravas autopārvadājumus uz AK un no tās arī turpmāk var veikt ES reģistrēti komercpārvadātāji, kuriem ir izsniegtas Kopienas atļaujas starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kā arī pašpārvadājumu veicēji – neatkarīgi no tā, kurā ES dalībvalstī pārvadātājs ir reģistrēts.
  • Pārvadājumi starp AK un trešo valsti. Starptautiskos kravas komercpārvadājumus starp AK un jebkuru valsti ārpus ES, tostarp, Norvēģiju un Šveici, var veikt TIKAI ar ETMK atļaujām.
  • Tranzīts. ES dalībvalstī reģistrēts pārvadātājs drīkst šķērsot AK teritoriju tranzītā, izmantojot Kopienas atļauju starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem, ja tranzītā AK teritorija tiek šķērsota:
  1. veicot braucienu starp Īrijas Republiku un jebkuru citu ES dalībvalsti;
  2. veicot braucienu starp Īrijas Republiku un valsti, kas nav ES dalībvalsts;
  3. veicot kabotāžu starp diviem punktiem Īrijas Republikā.

Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam pārvadātājam AK teritorijas šķērsošanai tranzītā ETMK atļauja NAV nepieciešama.

  • Kombinētie pārvadājumi. ES dalībvalstī reģistrēti pārvadātāji nav tiesīgi veikt kombinētos pārvadājumus (t.i., noteikta veida intermodālos pārvadājumus, kur preces tiek pārvadātas vienā un tajā pašā kravas vienībā vai transportlīdzeklī, izmantojot divus vai vairākus pārvadājuma veidus). Tas neattiecas uz starptautiskajiem kravas pārvadājumiem starp ES un AK ar smagajiem kravas transportlīdzekļiem (tostarp, transportlīdzekļiem ar piekabēm), izmantojot Lamanša tuneļa vai Ro-Ro prāmju pakalpojumus.
  • Kabotāža. ES teritorijā reģistrēti pārvadātāji drīkst veikt ne vairāk kā divus (2) kabotāžas pārvadājumus septiņu (7) dienu laikā pēc starptautiska pārvadājuma ietvaros atvestās kravas izkraušanas. Šīs tiesības pārvadātāji var izmantot pilnībā vai daļēji braucieniem, kas klasificējami kā kombinētie pārvadājumi.

ES pārvadātāji, kuri ir iebraukuši AK teritorijā bez kravas, kabotāžas pārvadājumus NEDRĪKST veikt, bet drīkst paņemt kravu, lai veikt starptautisku pārvadājumu.

Ar izmaiņu normatīvo dokumentu un skaidrojumiem (angļu valodā) var iepazīties šeit.