Kravas transportlīdzekļu iebraukšanas kārtības un kustības izmaiņas Maskavā un uz Maskavas apvedceļa (MKAD) (papildināts 17.06.2021.)

Saskaņā ar Krievijas starptautisko autopārvadātāju asociācijas mājaslapā izvietoto informāciju kravas transportlīdzekļu, kuru pilna masa pārsniedz 12 tonnas, iebraukšana un kustība Maskavas pilsētas teritorijā un kustība pa Maskavas apvedceļu (MKAD) ir iespējama tikai ar speciālām caurlaidēm. Ārvalstu transporta uzņēmumiem, tostarp Latvijas, ir jānoformē speciālas caurlaides katra kravas transportlīdzekļa kustībai Maskavas pilsētas teritorijā un pa Maskavas apvedceļu. Lai saņemtu caurlaidi, ir jāreģistrējas Maskavas pilsētas vienotajā reģionālajā navigācijas un informācijas sistēmā (RNIS) un jānodrošina navigācijas un telemetriskās informācijas pārsūtīšana uz RNIS. Šīs prasības neievērošana būs pamats atteikumam izsniegt vai anulēt darbībā esošas caurlaides. Latvijas pārvadātājiem reģistrēties ir iespējams, izmantojot pilnvarotu personu Krievijā, kurai ir izveidots SUDIR (СУДИР) lietotāja konts, kuras vārdā arī tiks ievadīta informācija par transportlīdzekli.

Savukārt augstāk minēto ierobežojumu attiecināšana uz kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas, ir pārcelta no 2021. gada 15. jūnija uz 1. jūliju. Tranzīta plūsma jau iepriekš tika novirzīta uz Centrālo apvedceļu (CKAD) un autoceļiem A-108 un A-107.