Kombinētie pārvadājumi - Vācija

Latvijas - Vācijas kopējas komisijas laikā, kura norisinājās Rīgā no 06.10.2009 līdz 08.10.2009, puses vienojās par kombinēto pārvadājumu jēdzienu. Ja no Latvijas ostas puspiekabi vai piekabi ar prāmi nogādā uz Vācijas ostu un tad tālāk to nogādā ar autotransportu tas pats pārvadātājs un ja:

  • Jūras maršruts pa gaisa līniju ir garāks par 100km;
  • Pārvadājuma attālums no ostas līdz kravas saņēmējam nepārsniedz 150km.

tādā gadījumā šāds pārvadājums uzskatāms par kombinēto pārvadājumu un tā veikšanai ir nepieciešama EEK atļaujas kopija un dokumenti, kas apliecina puspiekabes vai piekabes transportēšanu ar prāmi (prāmja biļete vai rezervācijas apstiprinājums). Minētie nosacījumi attiecināmi tikai uz kravu pārvadājumiem ES teritorijā, tas nozīmē, ka trešo valstu kravas kombinēto pārvadājumu ietvaros pārvadāt nevar.