Kazahstānas pārvadājumu atļauju izmantošanas nosacījumi

Kazahstānas Republikas Investīciju un attīstības ministrija 2017. gada 09. novembrī Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai adresētā vēstulē sniedza sekojošu informāciju saistībā ar starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, kas ir saskaņā ar Kazahstānas Republikas Investīciju un attīstības ministrijas 2015. gada 27. marta pavēli Nr.353 Noteikumi “Par starptautisko autopārvadājumu atļauju sistēmas pielietošanu Kazahstānas Republikā” (Правила приминения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении):

1. šo noteikumu 46.punkts paredz, ka kravu pārvadātājs pirms brauciena uz Kazahstānu tās atļaujā norāda sekojošu informāciju:

  1. Pārvadātāja nosaukums un tā pilnā adrese;
  2. Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs;
  3. Kravas iekraušanas valsts;
  4. Pārvadājamās kravas saturs;
  5. Pārvadājamās kravas svars.

Svarīgi, ka pārvadājumu atļaujā veikt labojumus kategoriski aizliegts.

2. šo noteikumu 48-1.punkts nosaka, ka starptautiskie autopārvadātāji, kuri iebrauc (izbrauc) Kazahstānas Republikas teritorijā (no teritorijas) uzrāda transporta kontrolei atļauju, lai pārbaudītu tās atbilstību aizpildīšanas noteikumiem, kā arī, lai kontrole varētu veikt atzīmi par atļaujas izmantošanu.

Kazahstānas Republikas investīciju un attīstības ministrija informē, ka ārvalstu pārvadātāji var novērst neatbilstības transportlīdzekļa kontrolējošajos parametros un (vai) dokumentos, kas norādīti pārvadātājam izsniegtajā apliecinājumā (уведомление), kā arī atzīmēt Kazahstānas atļaujas diennakts transporta kontroles posteņos, saskaņā ar maršrutu. Kontroles posteņu saraksts ir pievienots pielikumā.

Gadījumos, kad transporta kontrole nepamatoti vēršas pret autopārvadātāju vai rodas citi jautājumi saistībā ar autopārvadājumu kontroli, ir iespēja vērsties izveidotajā Situāciju centrā, kurš darbojas diennakts režīmā. Situāciju centra telefons 8(7172) 754776, 754772 vai WhatsApp 8 708 088 08 00. 

Papildu informācija: