Kazahstānas – Latvijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1998. gada 19. maija parakstīto Latvijas – Kazahstānas starpvaldību nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi, š.g. 4.- 5. aprīlī Nursultanā (Astanā) notika kārtējā Kazahstānas – Latvijas Kopējās komisijas sanāksmes sēde par autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmes laikā puses apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda kravu autopārvadājumu attīstību, saskaņoja kravu autopārvadājumu galīgo atļauju kvotu 2019. gadam un sākotnējo atļauju kvotu 2020. gadam, kā arī apsprieda citus starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumus.

Latvijas puse izteica priekšlikumu paaugstināt atļauju kvotu kravu autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2019. gadā 1100 atļauju apmērā. Savukārt Kazahstānas puse izteica priekšlikumu šo kvotu atstāt nemainīgu. Pēc detalizētas problēmjautājuma apspriešanas delegācijas vienojās pagaidām noteikt atļauju kvotu kravu autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2019. un 2020. gadam 700 atļauju apmērā un atgriezties pie šī jautājuma pēc 6 mēnešu atļauju izmantošanas analīzes. Delegācijas vienojās apmainīties ar 2020. gada atļaujām līdz 2019. gada novembra beigām.

Puses saskaņoja atļauju kvotu kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem 2019. gadā un vienojās par sākotnējo atļauju kvotu 2020. gadam, kā rezultātā Latvijas autopārvadātāji gadā saņems Kazahstānas atļaujas sekojošā apjomā:

  • 4000 universālās atļaujas derīgas divpusējiem un tranzīta kravu pārvadājumiem;
  • 700 atļaujas derīgas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Puses apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākamā gada 31. janvārim, kā arī vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu.

Latvijas puse uzdeva jautājumu par Latvijas pārvadātāju iespējamo piekļuvi Ķīnas tirgum. Kazahstānas puse atbildēja, ka Latvijas pārvadātājiem ir iespēja iekraut kravas, kas tiek ievestas no Ķīnas Kazahstānas teritorijā, piemēram loģistikas centrā “Horgosa – Austrumu vārti”.

Latvijas puse jautāja par iespēju veikt kravu pārvadājumu uz Krieviju ar kravas atmuitošanu Kazahstānā. Kazahstānas puse akceptēja šāda pārvadājuma iespējamību, bet uzsvēra, ka ir nepieciešama papildus Kazahstānas atļauja uz/no trešajām valstīm.

Puses apmainījās ar informāciju par ceļu nodevu maksājumiem savās valstīs. Latvijas puse informēja, ka no 2017. gada 1. janvāra spēkā stājušies noteikumi, kas paredz ceļa nodevas piemērošanu par kravas transportlīdzekļiem, kuru atļautā kopējā masa pārsniedz trīs tonnas. Kazahstānas puse norādīja, ka Kazahstānas ceļu nodevas tiek iekasētas no visiem ārvalstu transportlīdzekļiem, kas izmanto valsts ceļus Nursultana (Astana) – Šučinska, Nursultana (Astana) – Temirtau, Almati – Kapšagai un Almati – Horgosa. Papildu informācija par Kazahstānas maksas ceļiem ir atrodama šeit.

Puses apmainījās ar jaunāko informāciju par kompetentajām iestādēm autopārvadājumu jomā. Kazahstānas puse informēja par Situācijas centra tālruņa numuru 7(7172) 983535 uz kuru ir jāzvana problēmsituāciju risināšanas gadījumā un informēja par Kazahstānas ceļu aktuālo informāciju, kuru var apskatīt plānojot pārvadājuma maršrutu.

Puses pārrunāja arī citus jautājumus, kas saistīti ar starptautisko autopārvadājumu īstenošanu un vienojās nākamo Kopējās komisijas sanāksmi rīkot Latvijā.

Papildu informācija pieejama Kazahstānas – Latvijas Kopējās komisijas protokolā.