Informācija par ierobežojumiem šķērsot Igaunijas – Krievijas robežu Narvā

Igaunijas atbildīgās iestādes informē, ka no 2022. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim nav iespējams šķērsot Igaunijas-Krievijas robežu Narvas-Ivangorodas robežšķērsošanas punktā ar lielgabarīta transportlīdzekļiem saistībā ar ceļu būvniecību Narvas pilsētā.

Par lielgabarīta transportlīdzekļiem tiek uzskatīti šādi transportlīdzekļi:

• Transportlīdzekļi, kas garāki par 12 metriem

• Kravas automašīnas ar puspiekabēm, kuru garums pārsniedz 16,50 metrus

• Kravas automašīnas ar piekabēm, kuru garums pārsniedz 18,75 metrus

• Visi transportlīdzekļi, kas platāki par 3 metriem

• Visi transportlīdzekļi, kuru pārkare ir lielāka par 2 metriem

Informācija par satiksmes ierobežojumiem tiek publicēta saskaņā ar Padomes 1998. gada 7. decembra Regulā 2679/98/EK par iekšējā tirgus darbību attiecībā uz brīvu preču apriti starp dalībvalstīm minēto paziņošanas procedūru.

 

EM Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv