Humānās palīdzības kravas pārvadājumi uz Ukrainu cauri Šveices teritorijai

Šveices Federālais muitas un robežu drošības birojs (FOCBS) atceļ prasību par autoceļu nodevas apmaksu (uzlīmes iegādāšanos) visiem transportlīdzekļiem, kas pārvadā Ukrainas bēgļus vai humānās palīdzības preces Ukrainai. Atbrīvojums ir spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam. Sīkāka informācija pieejama šeit.

No kravas transportlīdzekļu veiktspējas nodevas - LSVA var tikt atbrīvoti transportlīdzekļi ar kuriem tiek veikti humanitārās palīdzības pārvadājumi Ukrainai. Atbrīvojuma pieprasījums, rakstveidā vai ar e-pasta lsvaallgemein@bazg.admin.ch. starpniecību, ir jāiesniedz FOCBS pirms transporta operācijas uzsākšanas. Sīkāka informāciju pieejama šeit un šeit.