Gruzijas vienreizējo atļauju izmantošanas īpatnības

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" informē, ka 2019. gada 11.- 12. martā notikušajā Latvijas – Gruzijas Kopējās komisijas sanāksmes laikā par autopārvadājumu jautājumiem, pēc Latvijas puses lūguma Gruzijas puse sniedza skaidrojumu par īpatnībām Gruzijas vienreizējo atļauju izmantojumā. Gruzijas puse norādīja, ka situācijās, kad uz Gruzijas teritoriju tiek veikts viena pārvadājuma veids, bet atpakaļceļa brauciens saistīts ar citu pārvadājuma veidu, piemēram, turpceļā tiek veikts divpusējs pārvadājums, bet atpakaļceļā – trešo valstu pārvadājums un otrādi, pārvadātājam būs vajadzīga vēl viena (otra) Gruzijas vienreizējā universālā atļauja. Nepieciešamības gadījumā trūkstošo atļauju iespējams iegādāties arī Gruzijas teritorijā, samaksājot par to 500 GEL (164.3 EUR, pēc valūtas kursa uz 14.04.2019). Taču tas ir iespējams tikai tādā gadījumā, ja iebraukšana Gruzijā ir veikta, izmantojot derīgu vienreizējo atļauju, kuru izsniegusi līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde.

Atgādinām, ka gadījumā, ja tiek veikts starptautisks pārvadājums ar salikto kravu (divas CMR pavadzīmes), kuras daļa iekrauta Latvijā un daļa trešajā valstī, tad nepieciešamas divas Gruzijas vienreizējās atļaujas. Pārvadājuma veids tiek noteikts pēc pirmā pārvadājuma veida, ko Gruzijas kontrole uz robežas ievada savā sistēmā. Tātad, ja ievadīšanai sistēmā pirmo paņem CMR pavadzīmi, kur krava ir no trešās valsts, tad pārvadājuma veids būs uz/no trešajām valstīm un Jums tiks pieprasītas divas šim pārvadājuma veidam derīgas Gruzijas vienreizējās atļaujas.