Gruzijas - Latvijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 2000. gada 5. jūlija parakstīto Latvijas Gruzijas starpvaldību nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, š.g. 26.- 27. martā Tbilisi notika kārtējā Gruzijas Latvijas Kopējās komisijas sanāksme par autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmes laikā puses apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda kravas autopārvadājumus, saskaņoja galīgo atļauju kvotu kravu autopārvadājumiem 2015. gadā, vienojās par sākotnējo atļauju kvotu 2016.gadam, kā arī apsprieda citus starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumus.


               


Sanāksmes sākumā Latvijas puse informēja, ka 2014. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo 2013. gadu ir ievērojams tirdzniecības apjomu samazinājums naudas izteiksmē. Latvijas puse iesniedza Gruzijas pusei informāciju par autotransporta attīstību Latvijā par periodu no 2005. gada līdz 2014. gadam un atzīmēja autotransporta nozares stabilizāciju valstī. Latvijas autopārvadātāju uzņēmumu skaits 2014. gada laikā ir nedaudz samazinājies, kā arī starptautiskajos kravu autopārvadājumos izmantojamo automobiļu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies par 1.4%. Gruzijas puse informēja, ka 2014.gadā starptautiskajā satiksmē piedalījās 2400 transporta kompānijas, kas pārvadājumos operēja ar 50000 kravas automobiļiem un 4000 autobusiem. Delegācijas atzīmēja, ka veicinās un atbalstīs starptautisko kravu autopārvadājumu tālāku attīstību starp abām valstīm.


 


Latvijas puse izteica priekšlikumu paaugstināt sākotnējo atļauju kvotu kravu autopārvadājumiem uz/no trešajām valstīm 2015. gadā 50 atļauju apmērā. Gruzijas puse piekrita šim priekšlikumam. Abas puses vienojās 2016.gadā apvienot atļauju veidus, kas būs derīgas divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.


 


Puses saskaņoja galīgo atļauju kvotu kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem 2015. gadā un vienojās par sākotnējo atļauju kvotu 2016. gadam, kā rezultātā Latvijas autopārvadātāji gadā saņems Gruzijas atļaujas sekojošā apjomā:


 
Atļauju veidi


2015. gads galīgā kvota


2016. gads sākotnējā kvota


Divpusējiem un tranzīta kravu pārvadājumiem


100


-


Universālās, kas derīgas divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm


100


200


 


 


Abas puses vienojās, ka universālā atļauja ir derīga, veicot vienu no šādām transporta operācijām ar vai bez kravas abos virzienos:  • divpusējā (viens reiss / ceļojumā uz kādu vietu un atpakaļ);

  • tranzīta (viens reiss / ceļojumā uz kādu vietu un atpakaļ);

  • trešā valsts - cita līgumslēdzēja valsts - trešā valsts;

  • trešā valsts - cita līgumslēdzēja valsts - reģistrācijas valsts;

  • reģistrācijas valsts - cita līgumslēdzēja valsts - trešā valsts.

 


Apspriežot pasažieru pārvadājumu jautājumus, Gruzijas puse izteica priekšlikumu no 2016.gada apmainīties ar 10 atļaujām, kas derīgas starptautiskiem neregulāriem pasažieru pārvadājumiem, kuros pasažieru grupa nav izveidota saskaņā ar pārvadājumu līgumu pirms viņu ierašanās tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā. Latvijas puse piekrita priekšlikumam, jo tas atbilst Nolīguma 7. panta 5. punktam.


 


Latvijas delegācija informēja, ka no 2014. gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta valsts galveno autoceļu lietošanas nodeva (vinjete) kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 tonnām un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem. Gruzijas delegācija informēja, ka autoceļu lietošanas nodeva vēl nav ieviesta, bet braucot tranzītā cauri Gruzijas teritorijai ar kravu, pārvadātājam ir pienākums veikt maksu 200 Gruzijas laru (82.69 EUR) apmērā robežas šķērsošanas punktā.


 


Nākošās Latvijas Gruzijas Kopējās komisijas sanāksmes par autopārvadājumu jautājumiem organizēšana paredzēta 2016. gadā Latvijā. Par konkrētu tās norises laiku puses vienosies papildus.