Francijā ievērojams sods, ja transportlīdzekļa vadītājs regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu pavada transportlīdzeklī (papildināts 28.11.2016)

Informējam, ka atbilstoši Francijas kontrolējošo institūciju sniegtajai informācijai kontroles laikā pierādījumi par iepriekšējo regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu pavadīšanas vietu nav jāsniedz. Gadījumos, ja transportlīdzekļa vadītājam tiek prasīts pierādīt, ka regulārais iknedēļas atpūtas laikposms ir pavadīts ārpus transportlīdzekļa, un šādu pierādījumu trūkuma dēļ tas tiek sodīts, lūdzam vērsties direkcijā.

Atgādinām, ka 2014.gada 11.jūlijā Francijas Republikas Oficiālajā Vēstnesī publicēts un stājies spēkā 2014.gada 10.jūlijā pieņemtais likums Nr. 2014-790 par aizliegumu transportlīdzekļa vadītājam pavadīt regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu transportlīdzeklī. Saskaņā ar šī likuma 15.pantu sods par šādu pārkāpumu ir paredzēts 30.000 eiro un viens gads cietumā (skat. likuma teksta publikāciju pielikumā).

Skaidrojumu angļu valodā par šī likuma piemērošanas kārtību var atrast Francijas Ekoloģijas, ilgtspējīgas attīstības un enerģētikas ministrijas mājas lapā, sadaļā biežāk uzdotie jautājumi - http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/MEDDE_FAQ_conduc_routiers_EN.pdf

 

Papildu informācija: