Elektroniskā tirdzniecības un pārvadājumu kontroles sistēma Ungārijā (papildināts)

Ungārijas varas iestādes ir atlikušas elektroniskās tirdzniecības un pārvadājumu kontroles sistēmas izmantošanu (EKAER) autopārvadājumos, kas tiek veikti starp Ungāriju un citām ES valstīm izmantošanu līdz š.g. 1 martam.

Saskaņā ar Ungārijas pastāvīgās pārstāvniecības ES transporta atašeja sniegto informāciju, lai novērstu pārkāpumus, kas saistīti ar PVN maksāšanu, no 2015. gada 1. janvāra Ungārijā tiek ieviesta elektroniskā tirdzniecības un pārvadājumu kontroles sistēma (EKAER) autopārvadājumos, kas tiek veikti starp Ungāriju un citām ES valstīm.

Pirms kravu autopārvadājumu veikšanas nodokļu maksātājam (t.i. Ungārijas pārdevējam/pircējam) ir pienākums ievadīt datus par pārvadājumu elektroniskā sistēmā un saņemt EKAER numuru, kas ir derīgs 15 dienas no izdošanas dienas. Šo EKAER numuru ir jāpārsūta pārvadātājam pirms autopārvadājuma uzsākšanas.

Šī prasība attiecas uz kravu autopārvadājumiem, kurus īsteno ar kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kilogramiem un, uz kuriem attiecas autoceļu nodeva. Šī prasība attiecas arī uz kravu autopārvadājumiem, kurus īsteno ar citiem transportlīdzekļiem, uz kuriem autoceļu nodeva neattiecas, jo īpaši pārvadājot pārtikas produktus, kurus klasificē kā riska krava (ja kravas svars pārsniedz 200 kilogramus, vai tad, ja kravas vērtība ir no HUF 250,000) vai pārvadājot citu paaugstināta riska kravu (ja kravas svars pārsniedz 500 kilogramus, vai tad, ja kravas vērtība ir no HUF 1,000,000).

No 2015. gada 1. februāra tiks ieviestas papildus prasības bīstamo kravu pārvadājumiem, kas paredz nodokļu maksātājam veikt depozīta maksājumus, kas savukārt būs garants PVN nomaksai. Nākotnē, ir paredzēts pieņemt atsevišķus noteikumus par bīstamo kravu pārvadājumiem.

Šo prasību neievērošanas gadījumā un EKAER numura neesamības gadījumā tiks piemērots sods līdz 40% no kravas vērtības. Soda sankcijas netiks piemērotas līdz 2015. gada 1.februārim.

Šajā sakarā, 2015. gadā veicot kravu autopārvadājumus starp Ungāriju un citām ES valstīm pārvadātājiem ieteicams vienoties ar klientu par EKAER numura iegūšanu. Papildus informācija ir pieejama EKAER sistēmas mājas lapā www.ekaer.nav.gov.hu.