Dānijā nosūtīšanas prasības attiecas arī uz kombinētiem pārvadājumiem

Informējam, ka saskaņā 2022. gada 31. janvāra Likuma Nr.159, 6. un 21. paragrāfu ārvalstu pārvadātājam, kas nosūta transportlīdzekļa vadītāju uz Dāniju veikt kravas pārvadājumu ar autotransportu, kura pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas un pasažieru pārvadājumus ar autotransportu, vēlākais nosūtīšanas sākumā ir jāiesniedz transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas deklarācija, izmantojot ar IMI savienotu publisko saskarni un jāmaksā transportlīdzekļa vadītājam Dānijā noteiktais minimālais atalgojums, kad transportlīdzekļa vadītājs Dānijas teritorijā veic:

1) kabotāžas pārvadājumu;

2) kombinētā pārvadājuma sākuma vai beigu autoceļa posmu;

3) starptautisko pārvadājumu, izņemot divpusējo pārvadājumu.