Ceļu lietošanas maksa Ukrainā

Informējam, ka no 2018. gada 1. janvāra pieņemtas jaunas likmes vienriezējai nodevai, kas tiek iekasēta Ukrainas robežšķērsošanas punktos no vietējiem un ārvalstu transportlīdzekļiem. Nodeva attiecas uz kravas un transportlīdzekļu sanitārām, veterinārām, fitosanitārām, radioloģiskām un ekoloģiskām pārbaudēm, ceļu lietošanas nodevu un maksu par maksimāli pieļaujamā svara un / vai gabarītu pārsniegšanu.

Nodevas likmes tiek fiksētas eiro, bet tiek iekasētas nacionālajā valūtā pēc Ukrainas Valsts bankas oficiālā dienas kursa. Jaunās likmes ir šādas:

Nodevas objekts

Transportlīdzekļa parametri

Nodevas likmes

Pārbaudes

Ceļu lietošanas nodeva (par km)

Kravas transportlīdzeklis ar piekabi vai puspiekabi

līdz 20t

€ 10

€ 0.04

virs 20t līdz 40t

€ 20

€ 0.04

>40t līdz 44t

€ 20

€ 0.2

>44t līdz 52t

€ 20

€ 0.4

>52t līdz 60t

€ 20

€ 0.54

>60t (par papilpus 10t)

€ 20

€ 1.56

Slodzes uz asi pārsniegšana

līdz 5%

-

€ 0.1

>5% līdz 10%

-

€ 0.2

>10% līdz 20%

-

€ 0.54

>20% (par papilpus 5%)

-

€ 0.30

Transportlīdzekļa platuma, augstuma, garuma pārsniegšana

par parametru pārsniegšanu

-

€ 0.06

 

  • pārbaudes nodeva par tukšiem transportlīdzekļiem jāmaksā 20%, bet ceļu lietošanas maksa jāmaksā pilnā apmērā;
  • vienreizējo nodevu nav jāmaksā veicot tranzīta pārvadājumus cauri Ukrauinas teritorijai.

Informācijas avots: IRU