Baltkrievijas - Latvijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1995.gada 1.februārī parakstīto Latvijas Baltkrievijas starpvaldību nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi, š.g. 11.- 12. jūnijā Minskā notika kārtējā Baltkrievijas Latvijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmes laikā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, apsprieda starptautisko autopārvadājumu organizācijas un nodrošināšanas jautājumus, saskaņoja atļauju kvotu kravu un pasažieru divpusējiem, tranzīta un pārvadājumiem uz un no trešajām valstīm 2015. gadam, kā arī apsprieda citus starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumus. 


 


Delegācijas apmainījās ar informāciju par autotransporta nozares (t.sk. starptautisko autopārvadājumu) attīstību savās valstīs, kā arī par savstarpējo tirdzniecību. Latvijas puse atzīmēja, ka imports no Baltkrievijas būtiski pārsniedz eksportu un atzīmēja tirdzniecības samazināšanos starp abām valstīm. Pagājušajā 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, savstarpējā tirdzniecība starp Latviju un Baltkrieviju tonnās samazinājās par 15.3%, bet savukārt  EUR izteiksmē par 20,8%. Šī tendence saglabājas arī 2014.gada sākumā, tāpēc puses apstiprināja gatavību atbalstīt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm.


 


Puses saskaņoja galīgo atļauju kvotu kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem 2014.gadā un nolēma apmainīties ar papildus atļaujām, kā rezultātā Latvijas autopārvadātāji papildus saņems:


·         1000 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem, maksājot ceļu nodevu.


 


Kā arī vienojās par sākotnējo atļauju kvotu 2015.gadam, kā rezultātā Latvijas autopārvadātāji gadā saņems Baltkrievijas atļaujas sekojošā apjomā:


·         8000 atļaujas kravu divpusējiem pārvadājumiem, t.sk. 7000 nemaksājot ceļu nodevu; 


·         4000 universālās atļaujas kravu pārvadājumiem, nemaksājot ceļu nodevu;


·         12000 atļaujas kravu tranzīta pārvadājumiem, t.sk. 1500 nemaksājot ceļu nodevu.


 


Delegācijas vienojās, ka nepieciešamības gadījumā tiks skatīts jautājums par papildus atļauju savstarpējo apmaiņu.


 


Puses apmainījās ar informāciju par pasažieru starptautisko regulāro un neregulāro pārvadājumu attīstību starp abām valstīm un atzīmēja, ka gan regulārajos, gan neregulārajos pārvadājumos pārkāpumi nav konstatēti un tie notiek atbilstoši 1995.g. 1. februārī noslēgtajam starpvaldību nolīgumam. Rezultātā sākotnējā atļauju kvota neliberalizētajiem neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem 2015.gadā tika saskaņota šā gada atļauju kvotas līmenī, t.i.:


·         100 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem, nemaksājot ceļu nodevu;


·         75 atļaujas tranzīta pārvadājumiem, maksājot ceļu nodevu;


·         25 atļaujas pārvadājumiem uz un no trešajām valstīm, maksājot ceļu nodevu.


 


Delegācijas vienojās, ka visas tekošā  gada atļaujas būs derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim.


 


Latvijas delegācija informēja, ka sākot ar 2014. gada 1. jūliju tās teritorijā tiks ieviesta autoceļu lietošanas nodeva par Latvijas galveno autoceļu izmantošanu, lai veicinātu to uzturēšanu un attīstību. Savukārt Baltkrievijas puse informēja, ka tās teritorijā no 2013. gada 1. jūlija veiksmīgi darbojas iekasēšanas sistēma par maksas ceļu izmantošanu, kurā izmaiņu nav.


 


Delegācijas vienojās, ka nākošā Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem notiks 2015.gadā Latvijā. Par konkrētu tās norises laiku puses vienosies papildus.


 


 


© Valsts SIA "Autotransporta direkcija", 2014