Baltkrievijas – Latvijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 1995.gada 1.februārī parakstītā Latvijas–Baltkrievijas starpvaldību nolīguma par automobiļu starptautisko satiskmi nosacījumiem 2018.gada 17. un 18.maijā Minskā notika kārtējā Baltkrievijas - Latvijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmes sākumā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm un apstiprināja gatavību atbalstīt un veicināt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību.

Delegācijas apmainījās ar informāciju par starptautisko autopārvadājumu atļauju izlietojumu 2017.gadā, kā arī 2018. gada četros mēnešos. Baltkrievijas puse informēja, ka 2018. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir vērojams atļauju izmantošanas pieaugums, tāpēc palūdza Latvijas pusi izskatīt iespēju izsniegt papildus 6000 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem, 3600 universālās atļaujas un 2200 tranzīta atļaujas. Savukārt Latvijas delegācija ierosināja, kravu autopārvadājumu nodrošināšanai 2018.gadā, apmainīties papildus ar atļaujām sekojošā apmērā:

Latvijas pārvadātājiem:

 • 2000 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem, kas atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā;
 • 2000 atļaujas tranzīta pārvadājumiem, kas atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā;
 • 3500 universālās atļaujas, kas atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā.

Baltkrievijas pārvadātājiem:

 • 4000 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem;
 • 2200 atļaujas tranzīta pārvadājumiem;
 • 1500 universālās atļaujas.

Puses vienojās 2018. gadam noteikt galīgo atļauju kvotu sekojošā apmērā:

Latvijas pārvadātājiem:

 • 10000 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem (t.sk. 9000 atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā);
 • 14000 atļaujas tranzīta pārvadājumiem (t.sk. 3500 atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā);
 • 7500 universālās atļaujas, kas atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā.

Baltkrievijas pārvadātājiem:

 • 9500 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem;
 • 5500 atļaujas tranzīta pārvadājumiem;
 • 10000 universālās atļaujas.

Puses vienojās 2019.gadam noteikt kravu pārvadājumu atļauju sākotnējo kvotu un apmainīties ar:

 • 12000 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem;
 • 8000 atļaujas tranzīta pārvadājumiem;
 • 9000 universālās atļaujas.

Latvijas pārvadātājiem 2019. gada atļaujas ir atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem Baltkrievijas Republikā. Delegācijas vienojās, ka pēc vienas vai otras puses lūguma, izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu. Puses apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim.

Latvijas puse palūdza izskaidrot, kāda veida atļauja jāizmanto Latvijas pārvadātājam gadījumā, ja tiek pārvadāta saliktā krava ar vairākām CMR pavadzīmēm, kuras daļa tiek izkrauta Baltkrievijā un daļa citā valstī. Puses vienojās, ka šādos gadījumos abu valstu pārvadātājiem jāizmanto universālā atļauja un nepieciešamo informāciju jāatzīmē atļaujas ailēs ar “+” zīmi, piemēram, “BY + UA” vai “Минск + Киев”, savukārt svars jāatzīmē 12+5.

Delegācijas vienojās, ka abu valstu pārvadātāji ir tiesīgi izmantot vienu universālo atļauju vienam braucienam (turp un atpakaļ), mainot pārvadājuma veidu. Abu valstu pārvadātāji bez kravas ir tiesīgi iebraukt abās valstīs ar jebkura veida atļauju, bet braucot ārā no valsts ir nepieciešams izmantot faktiskam pārvadājuma veidam atbilstošu atļauju. Puses arī vienojās, ka gadījumā, ja pārvadājuma laikā tiek mainīta piekabe/puspiekabe, abu valstu pārvadātāju ir tiesīgi izmantot to pašu atļauju, kuras attiecīgā ailē tiek ierakstīts jaunas piekabes/puspiekabes valsts reģistrācijas numurs.

Delegācijas apsprieda pasažieru regulāro un neregulāro pārvadājumu organizācijas jautājumus un atzīmēja, ka šie pārvadājumi tiek veikti saskaņā ar noslēgtā starpvaldību nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi prasībām. Puses saskaņoja datus par esošajiem pasažieru regulāro pārvadājumu maršrutiem starp Latviju un Baltkrieviju, kā arī apmainījās ar informāciju par neregulāru neliberalizētu pasažieru pārvadājumu atļauju izlietojumu 2017.gadā un 2018. gada pirmajiem četriem mēnešiem.

Neregulāru neliberalizētu pasažieru pārvadājumu veikšanai, delegācijas vienojās par 2018.gada atļauju galīgo kvotu noteikt sākotnējās kvotas līmenī. Savukārt atļauju sākotnējo kvotu 2019.gadam delegācijas vienojās noteikt sekojošā apmērā:

 • 100 atļaujas divpusējiem pārvadājumiem;
 • 75 atļaujas tranzīta pārvadājumiem;
 • 25 atļaujas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Visas 2019. gada atļaujas Baltkrievijas Republikā atbrīvotas no nodevām par transporta līdzekļu braucieniem pa koplietošanas ceļiem.

Delegācijas apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākošā gada 31.janvārim  un vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma, izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu.

Puses pārrunāja arī citus jautājumus, kas saistīti ar starptautisko autopārvadājumu īstenošanu.

Delegācijas vienojās nākošo Kopējās komisijas sanāksmi organizēt Latvijā.

Papildu informācija pieejama Baltkrievijas – Latvijas Kopējās komisijas protokolā.