Azerbaidžānas – Latvijas Kopējās komisijas sanāksme

Saskaņā ar 2001. gada 10. jūlijā parakstītā Latvijas–Azerbaidžānas starpvaldību Nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu nosacījumiem  2018. gada 26. un 27. jūnijā Baku norisinājās kārtējā Latvijas–Azerbaidžānas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem. Sanāksmē delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm, kompetentajām institūcijām, starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanas jautājumiem, kā arī ceļu nodevu piemērošanu.

Sanāksmes sākumā delegācijas apmainījās ar informāciju par tirdzniecības un autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm. Tika uzsvērts, ka 2017. gada laikā kopējie tirdzniecības apjomi starp abām valstīm ir palielinājušies. Delegācijas apmainījās ar informāciju par autotransporta nozares, tostarp par starptautisko autopārvadājumu, attīstību savās valstīs. Abas puses apstiprināja gatavību atbalstīt un veicināt tālāko starptautisko kravu autopārvadājumu attīstību starp abām valstīm.

Puses saskaņoja galīgo atļauju kvotu kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem 2018. gadā, kā arī vienojās par sākotnējo atļauju kvotu 2019. gadam.

Puses vienojās 2018. gadam noteikt galīgo atļauju kvotu sekojošā apmērā:

  • 250 atļaujas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;
  • 80 atļaujas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Puses vienojās 2019. gadam noteikt kravu pārvadājumu atļauju sākotnējo kvotu un apmainīties ar:

  • 300 atļaujas divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem;
  • 80 atļaujas pārvadājumiem uz/no trešajām valstīm.

Puses apstiprināja, ka visas atskaites gada atļaujas ir derīgas līdz nākamā gada 31. janvārim, un vienojās pēc vienas vai otras puses lūguma izskatīt jautājumu par papildu atļauju piešķiršanu.

Puses apmainījās ar informāciju par autoceļu lietošanas nodevu maksājumiem savās valstīs, par gadījumiem, kad transportlīdzekļi tiek atbrīvoti no nodevu maksāšanas. Delegācijas informēja par kompetentām iestādēm, kas atbildīgas par autopārvadājumu kontroli, kā arī par lielgabarīta un smagsvara atļauju izsniegšanas kārtību.

Delegācijas vienojās, ka nākamā Kopējās komisijas sanāksme notiks Latvijā.

Papildu informācija par autopārvadājumiem Azerbaidžānā ir pieejama Latvijas–Azerbaidžānas Kopējās komisijas protokolā, Azerbaidžānas Ministru kabineta Pavēlē Nr. 275 un šeit.