Autoceļu lietošanas maksa un degvielas likme Irānā

Saskaņā ar Irānas Ceļu un pilsētu attīstības ministrijas sniegto informāciju, lūdzam vērst autopārvadātāju uzmanību uz to, ka veicot starptautiskos autopārvadājumus uz Irānu, iebraucot tās teritorijā ir jāmaksā degvielas likme un autoceļu lietošanas maksa.

 

Irānā degvielas cena ir aptuveni 0.15 EUR litrā, tāpēc Irānas Naftas ministrija ir noteikusi katrai valstij savu degvielas likmi, kas iebraucot tās teritorijā ir jāmaksā par degvielas daudzumu, ko pārvadātājs ir ieplānojis uzpildīt Irānas degvielas uzpildes stacijās. Robežkontroles punktā pārvadātājam ir jāinformē Irānas Naftas ministrijas darbinieks par vēlamo degvielas daudzumu, ko ir ieplānots uzpildīt Irānā un uzreiz jāsamaksā noteiktā likme par katru litru, kas pēc tam dod tiesības uzpildīt degvielu par 0.15 EUR litrā. Latvijas pārvadātājiem šobrīd šī degvielas likme ir aptuveni 0.40 EUR litrā. Gadījumā, ja ir mainījies maršruts un tika uzpildīts vairāk degvielas par ieplānoto, tad izbraucot no Irānas teritorijas ir jāsamaksā degvielas likme par papildus uzpildīto degvielu.

 

Papildu informācija ir pieejama Irānas Ceļu un attīstības ministrijas mājas lapā www.rmto.ir un Irānas starptautisko autopārvadātāju asociācijas mājas lapā www.itair.ir.