Autoceļu lietošanas maksa Azerbaidžānā

No 2023. gada maija Azerbaidžānā atcelta ceļu lietošanas nodevas maksa, kā arī maksa par bīstamo kravu (ADR) pārvadājumiem.

Gadījumā, ja transportlīdzeklis pārsniedz maksimāli pieļaujamo masu, atbilstoši tabulā norādītajai informācijai, par Azerbaidžānā nobrauktajiem kilometriem tiek piemērotas šādas likmes:

Pilna masa Likme par nobraukto km
41t - 51t US$ 0.30
51t - 61t US$ 0.45
61t - 71t US$ 0.60
71t - 81t US$ 0.75
>81t US$ 1.80

 

Sīkāka informācija pieejama:

Azerbaidžānas Republikas likumā "Par valsts nodevu"; un

Azerbaižānas Republikas "Nodokļu kodeksā".