2021. gada 1. februārī Ungārijā tiek ieviesta BIREG – elektroniskā licencēto uzņēmumu iepriekšējās reģistrācijas sistēma (papildināts 16.06.2023.)

2021. gada 1. janvārī Ungārijā stājas spēkā dekrēts par elektronisko licencēto uzņēmumu iepriekšējās reģistrācijas sistēmu, nosakot, ka no 2021. gada 1. februāra ārvalstu pārvadātājiem, kuri veic pārvadājumus uz un no trešajām valstīm (valstīm ārpus Eiropas Savienības) un kabotāžas pārvadājumus, pirms pārvadājuma uzsākšanas Ungārijā jāreģistrējas elektroniskajā BIREG sistēmā.

Sistēmas mērķis ir kontrolēt vienreizējo starptautisko kravu pārvadājumu atļauju, ETMK atļauju izmantošanu, kā arī kabotāžas pārvadājumu nosacījumu ievērošanu Ungārijā.

No 2021. gada 4. februāra BIREG jāreģistrējas visiem kravu pārvadātājiem, kuri atbilst sekojošiem kritērijiem:

 1. sniedz kravu komercpārvadājumu pakalpojumus uz un no trešajām valstīm ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas;
 2. veic pašpārvadājumus uz un no trešajām valstīm ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas;
 3. veic kabotāžas pārvadājumus Ungārijas teritorijā;
 4. veic braucienus bez kravas, kas saistīti ar a, b un c punktos uzskaitītajiem pārvadājumiem.

Izņēmums: ES dalībvalstīs reģistrētie komercpārvadājumu un pašpārvadājumu veicēji, kuri veic starptautiskus kravu pārvadājumus starp ES dalībvalstīm un Ungāriju.

Tādējādi no 2021. gada 4. februāra BIREG sistēmā jāreģistrējas tikai tiem pārvadātājiem, kuri veic pārvadājumus starp Ungāriju un trešajām valstīm (izmantojot vienreizējo starptautisko kravu pārvadājumu atļaujas vai ETMK atļaujas), kā arī veic kabotāžas pārvadājumus Ungārijas teritorijā.

Reģistrācija jāveic oficiālajā mājaslapā: https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/login.

Informācija par BIREG sistēmas lietošanu

 1. Pārvadātāja reģistrācija

Lai varētu lietot BIREG sistēmu, uzņēmumam jāveic reģistrācija elektroniskajā sistēmā.

Reģistrējoties jānorāda uzņēmuma dati, licences starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem numurs u.c.

Pēc pārvadātāja reģistrācijas BIREG sistēmā jānorāda transportlīdzekļu dati (attiecas uz motorizētajiem transportlīdzekļiem un piekabēm).

 1. Pārvadājumu operāciju reģistrācija

Ja uz pārvadājuma operāciju attiecināmas prasības par reģistrēšanos BIREG sistēmā:  

 • transportlīdzekļu reģistrācija jāveic katru reizi pirms iebraukšanas Ungārijas teritorijā gadījumos, kad izkraušanās vieta atrodas Ungārijā;
 • transportlīdzekļu reģistrācija jāveic katru reizi pirms kravas iekraušanas operācijas uzsākšanas, ja kravas iekraušana tiek veikta Ungārijā.

Veicot reģistrāciju, jānorāda iekraušanas un izkraušanas vieta, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, kā arī EURO kaitīgo izmešu kategorija. Pamatojoties uz norādīto informāciju, BIREG sistēma nosaka, vai konkrētajam pārvadājumam jāpiešķir unikāls BIREG ID atļaujas numurs.

Unikālais BIREG ID atļaujas numurs nepieciešams, ja pārvadājums veicams, izmantojot vienreizējo starptautisko kravu pārvadājumu atļauju vai ETMK atļauju, atbilstoši Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumam par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, kā arī veicot kabotāžas pārvadājumus. Kabotāžas pārvadājumu gadījumā sistēmā jānorāda licences dati, kā arī jāaugšupielādē licences fotoattēls.

Veicot pārvadājumus ar ETMK atļauju, pārvadātājam BIREG sistēmā jānorāda ne vien ETMK atļaujas numurs, bet arī izmantojamās atļaujas valstu ierobežojumi. Pēc noklusējuma sistēmā aktivizēti visi iespējamie valstu ierobežojumi (Ungārija, Austrija, Itālija, Grieķija un Krievija). Atbilstoši izsniegtajai ETMK atļaujai, pārvadātājam jānorāda tās valstis, uz kurām ierobežojumi neattiecas. Piemēru skatīt šeit.

Kad pārvadājuma reģistrācija ir veiksmīgi noslēgta, sistēma ģenerē BIREG ID atļaujas numuru, kas tiek nosūtīts uz kontaktpersonas e-pasta adresi.

 1. Darbību ieraksti BIREG sistēmā

Sistēma paredz sekojošus darbību ierakstus:

 • iebraukšana Ungārijas teritorijā;
 • izkraušana Ungārijas teritorijā;
 • iekraušana Ungārijas teritorijā;
 • izbraukšana no Ungārijas teritorijas.

No 2021. gada 12. augusta iekraušanas un izkraušanas operācijas BIREG sistēmā reģistrē kravas nosūtītājs vai saņēmējs, tādejādi, pārvadātājiem vairāk nav pienākums reģistrēt iepriekšminētās darbības.

Gadījumos, kad kravas saņēmējs/nosūtītājs neveic BIREG sistēmā noteiktos ierakstus (darbības) par kravas iekraušanu/izkraušanu, pārvadātājiem jānosūta informāciju BIREG klientu apkalpošanas dienestam uz e-pasta adresi khu@itm.gov.hu. Ziņojumam jāsatur īsu problēmas aprakstu, saņēmēja/nosūtītāja uzņēmuma nosaukumu un kontaktus. BIREG klientu apkalpošanas dienests sazināsies ar iekraušanas/izkraušanas vietas operatoru.

Par nereģistrēšanos elektroniskajā sistēmā vai neatbilstošu datu norādīšanu paredzēts naudas sods 800.000 HUF apmērā (2238 EUR).

Saistībā ar BIREG sistēmu Ungārijas Inovāciju un tehnoloģiju ministrija (ITM) uztur jautājumu un atbilžu zvanu centru (angļu un krievu valodā): 0036-1 / 510-0505, kā arī e-pasta adresi info@bireg.info.hu.

Sīkāka informācija angļu valodā pieejama pie papildu informācijas.