Čehijas Latvijas Kopējās komisijas sanāksme

2014.gada  14. - 15.oktobrī pēc četru gadu pārtraukuma Prāgā notika Čehijas Latvijas Kopējās komisijas sanāksme par starptautisko autopārvadājumu jautājumiem (iepriekšējā sanāksme notika, 2010.g. 25.maijā, Rīgā). Sanāksmē tika apspriesta tirdznieciski ekonomisko attiecību un starptautisko autopārvadājumu attīstība starp abām valstīm, pasažieru starptautisko autopārvadājumu organizācijas jautājumi, kravu autopārvadājumi t. sk. uz un no trešajām valstīm, kā arī ar ETMK daudzpusējo atļauju kvotas attīstību un Autotransporta paketes ieviešanu saistītie jautājumi. Delegācijas apmainījās viedokļiem par Eiropas Savienības jaunajiem normatīvo aktu autotransporta jomā projektiem.


Sarunu laikā abas puses atzīmēja preču tirdzniecības apjomu un kravu autopārvadājumu apjomu pieaugumu 2013.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Latvijas autopārvadātāju veiktais kravu pārvadājumu apjoms starp abām valstīm palielinājies par 53,2%.


Šobrīd starp abām valstīm funkcionē  trīs regulārie starptautiskie pasažieru pārvadājumu ar autobusu maršruti un četri jauni maršruti atrodas saskaņošanas stadijā. Abas delegācijas apsprieda ar šiem maršrutiem saistītos jautājumus, kā arī apmainījās ar viedokļiem par iespējamiem risinājumiem pasažieru starptautisko regulāro pārvadājumu pilnveidošanā starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm, izstrādājot daudzpusēja nolīguma projektu.


Delegācijas apmainījās ar informāciju par autoceļu lietošanas nodevu abās valstīs, kā arī izmaiņām kompetento institūciju kontaktos.


Nākošā abu valstu Kopējās komisijas sanāksme paredzēta 2016.gadā Latvijā.