Izmantojamie dokumenti starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem starp Eiropas Savienības dalībvalstīm

No 2016.gada 1.janvāra starptautiskajos pasažieru pārvadājumos ar autobusiem starp ES dalībvalstīm jāizmanto braucienu formulāri, iesniegumi atļaujām, atļaujas, sertifikāti, atbilstoši prasībām, kas noteiktas KOMISIJAS REGULĀ (ES) Nr. 361/2014 (2014. gada 9. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2121/98.

Atļaujas un sertifikāti, kas sagatavoti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2121/98 un izsniegti līdz 2015. gada 31. decembrim, ir derīgi līdz to termiņa beigām.


Ieteikt šo rakstu